Asia 362: Hà Thanh Xuân – Cuối Tuần Bên Anh 2015

Pro Uploader November 7, 2018 175 Lượt xem
Danh mục: 2015

1. Nào Biết Nào Hay – Hà Thanh Xuân
2. Hãy Vui Đêm Nay – Hà Thanh Xuân
3. Tình Đâu Dễ Quên – Hà Thanh Xuân
4. Tình Là Sợi Tơ – Hà Thanh Xuân, Quốc Khanh
5. Cuối Tuần Bên Anh – Hà Thanh Xuân
6. Hẹn Em Sao Không Đến – Hà Thanh Xuân
7. Cô Bé U Sầu – Hà Thanh Xuân
8. Bé Yêu – Hà Thanh Xuân, Đoàn Phi
9. Nắng Xanh – Hà Thanh Xuân
10. Liên Khúc: Ngựa Hoang – Hà Thanh Xuân, Đan Nguyên
11. Cố Quên – Hà Thanh Xuân
12. Thiên Đàng Ái Ân – Hà Thanh Xuân, Huỳnh Phi Tiễn
13. Khúc Hát Yêu Đời – Hà Thanh Xuân, Đoàn Phi
14. Hôn Em Nồng Nàn – Hà Thanh Xuân
15. Đắm Say Chachacha – Hà Thanh Xuân

Để lại ý kiến của bạn