AsiaCDCS: Trúc Mi & Đặng Thế Luân – Đính Ước

Pro Uploader June 6, 2018 78 Lượt xem
Danh mục: 2016

01. Đính Ước – Trúc Mi & Đặng Thế Luân

02. Giọt Buồn Không Tên – Đặng Thế Luân

03. Nếu Đời Không Có Anh – Trúc Mi

04. Lời Cuối Cho Em – Trúc Mi & Đặng Thế Luân

05. Hồi Tưởng – Đặng Thế Luân

06. Trăng Tàn Trên Hè Phố – Trúc Mi

07. Quán Nửa Khuya – Đặng Thế Luân

08. Siết Chặt Bàn Tay – Trúc Mi

09. Ve Sầu Mùa Phượng – Trúc Mi & Đặng Thế Luân

10. Phận Má Hồng – Trúc Mi

11. LK Lan Và Điệp 1, 2, 3 – Trúc Mi & Đặng Thế Luân

Để lại ý kiến của bạn