Đăng Vũ – Giọt Lệ Sầu

Tieu Nhi December 5, 2017 88 Lượt xem
Danh mục: 2016

01. Giọt Lệ Sầu – Đăng Vũ
02. Nghẹn ngào – Đăng Vũ
03. Con Đường Xưa Em Đi – Đăng Vũ
04. Hồi Tưởng – Đăng Vũ
05. Chuyến Xe Ba Người – Đăng Vũ
06. Hai Đứa Giận Nhau – Đăng Vũ
07. LK Nếu Ai Có Hỏi – Đăng Vũ
08. Lần Đầu Lần Cuối – Đăng Vũ
09. Sầu Tím Thiệp Hồng – Đăng Vũ & Nga My
10. Tình Chết Theo Mùa Đông – Đăng Vũ

Để lại ý kiến của bạn