[DVD5] Liveshow Đan Nguyên: Thương Về Miền Trung (2015)

hoangbeat1994 September 14, 2015 464 Lượt xem

1. Nếu Một Ngày
2. MC: Đan Nguyên
3. Tình Yêu Cách Trở
4. MC: Đan Nguyên
5. Sầu Tím Thiệp Hồng (feat. Hoàng Thục Linh)
6. MC: Đan Nguyên & Hoàng Thục Linh
7. Chuyến Tàu Hoàng Hôn
8. MC: Đan Nguyên
9. Nhớ Về Em
10. MC: Đan Nguyên
11. Con Đường Mang Tên Em (feat. Băng Tâm)
12. MC: Băng Tâm
13. Đoạn Buồn Đêm Mưa
14. Một Mai Giã Từ Vũ Khí
15. MC: Đan Nguyên & Hồng Nhung
16. Anh Còn Yêu Em (feat. Hồng Nhung)
17. MC: Hồng Nhung
18. Gió Về Miền Xuôi
19. Nửa Đêm Biên Giới
20. MC: Đan Nguyên & Quốc Khanh
21. 100 Phần Trăm (feat. Quốc Khanh)
22. MC: Quốc Khanh
23. Thương Về Miền Trung
24. MC: Đan Nguyên & Lâm Nhật Tiến
25. Tình Nhạt Phai (feat. Lâm Nhật Tiến)
26. 60 Năm Cuộc Đời.

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home