Kiếp Ăn Chơi – Duy Mạnh

Pro Uploader July 2, 2018 130 Lượt xem
Danh mục:

Khi xưa ta giàu sang
Có biết bao cuộc vui
Cho ta những giấc mơ hão huyền.
Ta đi mua niềm vui
Thâu đêm những cuộc chơi
Có biết đến bao giờ buồn đau.
Hôm nay chẳng còn ai
Cuộc chơi khi đã tàn canh
Trong tay ta đâu còn tiền đâu.
Giờ thì nghèo kiết xác
Cũng chẳng còn mấy ai thèm chơi
Khi xưa ta đem tiền mua bạn.
Ta đi mua niềm vui
Giờ đây phải chấp nhận thôi
Đừng dùng tiền để mua cuộc chơi.

Để lại ý kiến của bạn