Lâm Hùng Production: Lâm Hùng – Tình Cứ Như Vậy Đi

Pro Uploader May 23, 2018 21 Lượt xem
Danh mục:

01. Quá khứ không thể quên
02. Người đến trễ
03. Tình cứ như vậy đi
04. Không thể quên em

05. Người đã quên hết

06. Lạnh bước
07. Cứ bên người ta
08. Giấu
09. Đàn bà
10. Em đúng tôi không sai
11. Không thể tha thứ thêm lần nữa
12. Con trai

Để lại ý kiến của bạn