Mỗi Tuần Một Tuồng Cải Lương Và Tân Cổ Giao Duyên

Pro Uploader March 7, 2019 87 Lượt xem
Danh mục:

Tuồng Cải Lương – Áo Người Trinh Nữ
Soạn giả: Thế Châu
Nghệ sĩ: Châu Thanh – Phượng Hằng – Ngọc Huyền
Thanh Nam – Tô Kiều Lan – Khánh Minh – Hồng Tơ – Mai Thành

Để lại ý kiến của bạn