Như Một Hòn Bi Xanh

Pro Uploader July 2, 2018 140 Lượt xem
Danh mục:

Như một hòn bi xanh,
trái đất n y quay tròn,
Căn nh ta nằm nhỏ
trong một lòng quê hương

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Như một hòn bi xanh,
trái đất n y quay tròn
Ðất gi cho đời trẻ
nên đời được yêu luôn

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Như một hòn bi xanh
trái đất n y quay tròn
Nơi n y ta cùng gặp
những ng y buồn vui chung

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Như một hòn bi xanh
trái đất n y quay tròn
Vo tình ta cùng chọn
nơi n y l m quê chung

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Để lại ý kiến của bạn