Paris By Night – Về Quê Em 2

Tieu Nhi February 5, 2018 490 Lượt xem

1 – Phần Mở Đầu
2 – Trích đoạn cải lương: Mạnh Lệ Quân
3 – Trách Ai Vô Tình
4 – Vọng cổ Huyền Trân Công Chúa
5 – Bà Năm
6 – Hài kịch: Tệ Hơn Vợ Thằng Đậu 2
7 – Lời Ru Đất Mẹ
8 – Trích đoạn cải lương: Tấm Lòng Của Biển
9 – Liên khúc: Lý Mừng Xuân
10 – Hậu Trường

Để lại ý kiến của bạn