SBTN – Em Là Mùa Xuân Đẹp Nhất

Tieu Nhi January 18, 2018 508 Lượt xem

Menu
00:00:00.000 : vi:01. Opening – Danh Trong Truyen Thong – Doi trong Thien An
00:05:26.000 : vi:02. Cau Chuyen Dau Nam – TG Hoai An – CS Bang Tam – HA Truc Sinh
00:12:23.000 : vi:03. Em Da Thay Mua Xuan Chua – TG Quoc Dung – CS Nguyen Khang – HA: Sy Dan
00:18:44.000 : vi:04. Tinh Xuan – TG Le Duc Long – CS N.Khang Q.Khanh D.Phi M.T.Son – HA Sy Dan
00:26:00.000 : vi:05. Tam Su Nang Xuan – TG Hoai An – CS My Huyen – HA Truc Sinh
00:32:19.000 : vi:06. Tinh Em Mua Xuan – TG Truong Huy – CS Doan Phi – HA Mai Thanh Son
00:38:35.750 : vi:07. Bong Chieu Xua – TG DuongThieuTuoc MinhTrang – CS Ngoc Dan Thanh – HA Truc Sinh
00:44:51.500 : vi:08. Em La Mua Xuan Dep Nhat – Sy Dan
00:49:43.000 : vi:09. Bien Tinh – TG Lam Phuong – CS QuocKhanh HoangThucLinh – HA Quoc Khanh
00:54:44.500 : vi:10. Xuan Da Ve – TG Minh Ky – CS Thien Kim – HA Truc Sinh
01:01:13.000 : vi:11. Hoa Co Mua Xuan – TG Bao Chan – CS Thuong Linh – HA Mai Thanh Son
01:05:46.750 : vi:12. Xuan Nay Con Khong Ve – TG Trinh Lam Ngan – CS Mai Thanh Son – HA Mai Thanh Son
01:11:38.000 : vi:13. Gai Xuan – T NguyenBinh PN TuVu – CS Ho Hoang Yen – HA Sy Dan
01:17:17.500 : vi:14. Toi Chua Co Mua Xuan – TG Chau Ky – CS Huynh Phi Tien – HA Truc Sinh
01:23:05.000 : vi:15. Thi Tham Mua Xuan – TG Ngoc Chau – CS C.Thanh Lyn H.Chuc – HA Sy Dan
01:27:01.000 : vi:16. Cam On – TG Ngan Khanh – CS Nhat Lam – HA Truc Sinh
01:32:19.500 : vi:17. Don Xuan Nay Nho Xuan Xua – TG Chau Ky – CS BangTam HuynhPhiTien – HA Truc Sinh
01:37:42.000 : vi:18. Xuan Yeu Thuong – LV Le Duc Cuong – CS Thuy Huong – HA Sy Dan
01:43:05.750 : vi:19. Nho Nhau Hoai – TG AnhVietThu ThienHa – CS Hoang Thuc Linh – HA Truc Sinh
01:48:18.000 : vi:20. Co nhac Xuan Nay Con Khong Ve – LN TrinhLamNgan CN VienChau HoangDung – NS V.Chung N.Dang T.Chau
02:03:52.250 : vi:21. Chuc Xuan – TG Dinh Trung Chinh – CS N.Khang M.T.Son Q.Khanh D.Phi – HA Mai Thanh Son

Để lại ý kiến của bạn