Tiếng hát Hà Thanh (B)

Pro Uploader April 13, 2018 351 Lượt xem
Danh mục:

Tiếng Hát Hà Thanh

1.Cô Hái Mơ

2.Một Người Lên Xe Hoa

3.Màu Kỷ Niệm

4.Bến Đàn Xuân

5.Máu Chảy về Tim

6.Hoa Xoan Bên Thềm Cũ

7.Vỹ Dạ Đò Trăng

8.Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay

9.Biển Nhớ

10.Thơ Ngây

11.Nhớ Nhung

12.Thiên Thai

13.Hẹn Một Ngày Về

14.Ai Về Sống Tương

Để lại ý kiến của bạn