TNCD 389: VA

hoangbeat1994 August 2, 2016 198 Lượt xem
Danh mục:
 • 1.
  Tân Cổ Lối Thư Xưa – Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

  2.

  Tân Cổ Phải Em Lý Ngựa Ô – Hương Lan

  3.

  Tân Cổ Kiếp Chung Tình – Hương Thủy, Mạnh Quỳnh

  4.

  Tân Cổ Điệu Buồn Phương Nam – Phi Nhung

  5.

  Tân Cổ Con Cò Trắng – Hương Lan

  6.

  Tân Cổ Thương Em – Hương Lan

  7.

  Tân Cổ Quê Em Mùa Nước Lũ – Hương Lan

  8.

  Tân Cổ Mong Em Con Ngày Mai – Tâm Đoan, Mạnh Quỳnh

  9.

  Tân Cổ Mẹ Dạy Con – Hương Lan

 

 

Để lại ý kiến của bạn