Viên Lộc: Anh Thơ – Người Ơi Hãy Về (2009)

Pro Uploader May 23, 2018 23 Lượt xem
Danh mục:

Arranged By – Doãn Nguyên, Phan Cường, Phan Kiên, Vũ Mạnh Cường, Đỗ Bảo
Design – Dee.vn
Edited By – Anh Thơ
Mixed By, Mastered By – Phan Cường, Quang Ba
Producer – Trần Quốc An

Để lại ý kiến của bạn