SD
516 lượt xem Download

Ác Nhân Trong Rừng (2014)

Dark Was the Night

2014 USA 90 Min English

Đạo diễn

Jack Heller

Diễn viên

Kevin Durand, Lukas Haas, Bianca Kajlich, Nick Damici, Heath Freeman, Ethan Khusidman, Sabina Gadecki, Steve Agee, Jacob Grigolia-Rosenbaum, Billy Paterson, Terry Fiore, Joe Pallister, Charles Parshley, Vincent Carbone, Minerva Scelza

Nội dung

Một tên ác nhân bắt đầu thảm sát con người tại một thị trấn nhỏ khi công ty khai thác gỗ bắt đầu công việc của họ ở khu rừng mà tên ác nhân sinh sống.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Jack Heller
  • Actors: Kevin Durand, Lukas Haas, Bianca Kajlich, Nick Damici, Heath Freeman, Ethan Khusidman, Sabina Gadecki, Steve Agee, Jacob Grigolia-Rosenbaum, Billy Paterson, Terry Fiore, Joe Pallister, Charles Parshley, Vincent Carbone, Minerva Scelza
  • Writer: Tyler Hisel
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 5.6
  • Country: USA
  • Language: English
  • IMDB Code: 2251281

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home