SD
756 lượt xem Download

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao (2014–2018)

Star Wars: Rebels

2014–2018 USA 22 min English

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Taylor Gray, Dave Filoni, Vanessa Marshall, Freddie Prinze Jr., Steve Blum, Tiya Sircar, Dee Bradley Baker, David Oyelowo

Nội dung

A brave and clever ragtag starship crew stands up against the evil Empire as it tightens its grip on the galaxy and hunts down the last of the Jedi Knights.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 8
  • Country: USA
  • Year: 2014–2018
  • Language: English
  • Writer: Dave Filoni
  • Actors: Taylor Gray, Dave Filoni, Vanessa Marshall, Freddie Prinze Jr., Steve Blum, Tiya Sircar, Dee Bradley Baker, David Oyelowo
  • IMDB Code: 2930604

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home