SD
4426 lượt xem Download

Nghệ Thuật Khỏa Thân ()

Nude

USA English

Đạo diễn

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

NUDE explores perceptions of nudity in art by chronicling the creative process of photographer David Bellemere as he’s commissioned by NU Muses founder Steve Shaw to shoot a fine art calendar of nude photographs.

NUDE khám phá những nhận thức về ảnh khoả thân trong nghệ thuật bằng cách ghi chép lại quá trình sáng tạo của nhiếp ảnh gia David Bellemere khi ông được người Steve Nou sáng lập bởi NU Muses để chụp những bức ảnh khỏa thân.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home