SD
470 lượt xem Download

Đạo diễn

N/A

Diễn viên

Jihae, Alberto Ammann, Clémentine Poidatz, Anamaria Marinca

Nội dung

Các chuyến bay có người lái đầu tiên từ Trái Đất đến sao Hỏa dẫn đến một nhiệm vụ vào năm 2033 để chiếm lấy hành tinh đỏ.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4939064
  • Director: N/A
  • Actors: Jihae, Alberto Ammann, Clémentine Poidatz, Anamaria Marinca
  • Writer: N/A
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 7.6/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home