SD
923 lượt xem Download

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Ady An, Zhi-Hui Chen, Haofeng Cheng, Shaofeng Feng, Zhuoyan He, Ke Hu, Gangshan Jing, Jing Liu, Tao Liu, Jingwu Ma, Jessey Meng, Yuan Nie, Yongchen Qian, Chang Shu, Stephanie Siao

Nội dung

Bộ phim là quá trình thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng từ Đại lý xa xôi đến Tây Thiên Đất Phật, trên con đường thỉnh kinh gian khổ đó bốn thầy trò phải đối mặt với bao nhiêu tai ương, quỉ yêu truy đuổi vì món thịt Đường Tăng trường sinh bất tử. Nhưng trên hết vẫn là lòng yêu thương từ bi bác ái của nhà Phật đã được Đạo diễn khắc họa thật sinh động trong tác phẩm bằng hình này…

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Actors: Ady An, Zhi-Hui Chen, Haofeng Cheng, Shaofeng Feng, Zhuoyan He, Ke Hu, Gangshan Jing, Jing Liu, Tao Liu, Jingwu Ma, Jessey Meng, Yuan Nie, Yongchen Qian, Chang Shu, Stephanie Siao
  • IMDB rating: 5.7
  • Country: China
  • Year: 2011–
  • Language: Mandarin
  • IMDB Code: 2240929

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home