SD
997 lượt xem Download

Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái ()

Qi Tian Da Sheng

Chinese Putonghua

Đạo diễn

Item Akira / item River Health

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Trên đường giải cứu sư phụ, Ngộ Không và Bát Giới lưu lạc đến một trấn nhỏ chỉ toàn những tiểu yêu quái đáng mến. Nhờ vậy, họ dần tìm được manh mối vế con yêu quái đang bắt giữ sư phụ Đường Tăng. Mặt khác, cả hai không hề biết rằng trong những yêu quái nơi đây có kẻ âm mưu muốn chiếm lấy trái tim của Ngộ Không

ThuVienAz.net

Thông tin chi tiết

  • Also known as: Qi Tian Da Sheng Wan Demon City
  • Length: 90 minutes
  • Release Date: 2018-03-02 (Mainland China)
  • Language: Chinese Putonghua
  • Producer countries / regions: Mainland China
  • type: fantasy / adventure / costume
  • Starring: Benny Chan / Chi Chung Lam / Fan dream / Zhaodong Hao / Wang one thousand / More ...
  • Screenwriter: items Akira / item River Health
  • Director: Item Akira / item River Health

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home