HD
979 lượt xem Download

Thị Trấn Beaufort (2007)

Beaufort

2007 Israel 131 min Hebrew

Nội dung

Bộ phim nói về những người lính Do Thái đầy sợ hãi. Không nhìn thấy được kẻ thù của họ, sự căng thẳng đến độ cao điểm trong hàng ngũ này là bởi những tiếng nổ gây rối loạn từ hỏa tiễn của Hezbollah, đổ xuống như mưa trên ngọn núi nơi họ đang cầm giữ mỗi ngày trong một đường lối mà họ nhìn như một vòng tròn không dứt của sự bạo động vô nghĩa.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.7 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home