HD
196 lượt xem Download

Undeclared War (1990)

1990 Hong Kong 103 min Cantonese, English, Polish

Nội dung

A Hong Kong Special Branch cop and a CIA agent reluctantly team up to bring down a major international terrorist.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 5.7 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home