Adobe Master Collection Cc 2019 (x86x64) – Trọn bộ Adobe CC 2019

Tieu Nhi November 27, 2018 2451 Lượt xem
Danh mục: 2018

ThuvienAZ.net xin gửi đến mọi người tổng hợp trọn bộ Adobe CC 2019 mới nhất

Trong này bao gồm:

Disk 1

Adobe Acrobat Pro DC 32-bit (Russian and English)
Adobe After Effects CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Animate CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Audition CC 2019 64-bit (English only)
Adobe Bridge CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Bridge CC 2019 32-bit (Russian and English)
Adobe Character Animator SS 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Dimension CC 2019 64-bit (English only)
Adobe Dreamweaver CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Dreamweaver CC 2019 32-bit (Russian and English)
Adobe Illustrator CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Illustrator CC 2019 32-bit (Russian and English)
Adobe InCopy CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe InCopy CC 2019 32-bit (Russian and English)
Adobe InDesign CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe InDesign CC 2019 32-bit (Russian and English)
Adobe Lightroom Classic CC 64-bit (English only)
Adobe Lightroom CC 32-bit (English only)
Adobe Media Encoder CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Muse CC 2018 64-bit (Russian and English)
Adobe Photoshop CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Photoshop CC 2018 32-bit (Russian and English)
Adobe Prelude CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe Premiere Pro CC 2019 64-bit (Russian and English)
Adobe XD CC 64-bit (English only)
`Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (Russian and English)

Disk 2

Adobe Audition CS6 32-bit (English only)
Adobe Encore CS6 64-bit (English only)
Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (English only)
Adobe Extension Manager CC 32-bit (Russian and English)
Adobe Fireworks CS6 32-bit (Russian and English)
Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (English only)
Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (English only)
Adobe Flash Pro CS6 32-bit (Russian and English)
Adobe Fuse CC 2017 32-bit (English only)
Adobe Prelude CS6 32-bit (English only)
Adobe Scout CC 64-bit (English only)
Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (Russian and English)
`Adobe Bridge CS6 64-bit (Russian and English)
`Adobe Bridge CS6 32-bit (Russian and English)
`Adobe Extension Manager CS6 32-bit (Russian and English)
`Adobe Media Encoder CS6 64-bit (Russian and English)
`Adobe Media Encoder CS6 32-bit (Russian and English)
`Adobe Premiere Pro CS6 64-bit (English only)
`Exchange Panel for CS6 (English only)

Dung lượng, MD5, SHA1:
The size of the first image: 17.4 GB (18,767,093,760 bytes)
MD5-sum of the first image: e9a993755957aa8e0be7ebc222542dea
SHA1-sum of the first image: 91ef901b73bf20c82fbd4afe7c495eb4b463681f

The size of the second image: 9.54 GB (10,245,222,400 bytes)
MD5-sum of the second image: 1b6d0ae4e4f4e1b98e5bb8d527b27ddf
SHA1-sum of the second image: 656611050124bf2c874ed130911edcdf697731fb

 

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home