Grass Valley ProCoder

February 16, 2016 719 Lượt xem
Danh mục:

Valley ProCoder phần mềm cỏ 3 kết hợp tốc độ và tính linh hoạt thành một công cụ chuyển đổi video sắp xếp hợp lý cho các chuyên gia . Thừa nhận rộng rãi như các bộ chuyển mã phần mềm hàng đầu , ProCoder 3 tính năng mở rộng đầu vào / đầu ra tùy chọn , nâng cao lọc , xử lý hàng loạt và dễ sử dụng giao diện .

Cho dù mã hóa video MPEG cho sản xuất DVD , Windows Media sản xuất cho các tuyến hoặc chuyển mã giữa NTSC và PAL , ProCoder 3 làm cho video chuyển đổi định dạng nhanh chóng và dễ dàng . Mã hóa một nguồn duy nhất để nhiều mục tiêu cùng một lúc, chạy nhiều công việc chuyển đổi trở lại để trở lại trong chế độ hàng loạt , hoặc sử dụng kéo và thả các biểu tượng cài đặt sẵn để bắt đầu chuyển đổi với một nhấp chuột duy nhất .

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn- Hack game Adorable Home