Tải LastPass 4.19.0 – Phần mềm Bảo vệ dữ liệu máy tính

Pro Uploader November 28, 2018 396 Lượt xem
Danh mục:

Bạn đang sử dụng các trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, và Safari để truy cập mạng tìm kiếm chia sẻ các thông tin cũng như tải về các dữ liệu cần thiết. LastPass Password Manager được thiết kế nhằm bảo vệ tối đa an toàn máy tính của bạn.

Khi sử dụng phần mềm LastPass Password Manager, bạn có thể đặt chung một mật khẩu chính cho tất cả các trình duyệt và đồng bộ chúng đồng thời mã hóa an toàn. Phần mềm này cũng hỗ trợ bạn tạo tài khoản LastPass, đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại của bạn. Bạn có thể dễ dàng tạo mật khẩu, chia sẻ dữ liệu cũng như đăng nhập khi sử dụng phần mềm.

Ngoài ra, bạn có thể dựa vào những thông tin gợi ý để lập password, phần mềm sẽ tự động hoàn tất chuỗi mật khẩu đã được ghi nhớ trước đó đồng thời tự động đăng nhập khi cần thiết. Maatj khẩu của bạn chỉ được truy cập qua hệ thống thông qua chương trình Lastpass, sử dụng Master Password để giải mã dữ liệu qua giao thức SSL.

Các tính năng chính của LastPass Password Manager:

– Hỗ trợ tạo mật khẩu trực tuyến chung cho các trình duyệt.
– Tự động điền các thông tin trên các trình duyệt.
– Hỗ trợ sao lưu và khôi phục mật khẩu cũng như đảm bảo an toàn cho các dữ liệu.
– Hỗ trợ các phiên bản Windows, Mac OS X, Linux, cũng như iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian, và webOS.
– Hỗ trợ các trình duyệt Explorer, Firefox, Safari, Chrome, và Opera.

Để lại ý kiến của bạn